|copie_locale

Het filter |copie_locale maakt een lokaal kopie van een remote bestand (afbeelding, tekst, pdf, html,...) afkomstig uit een ander domein.

Wanneer toegepast op een URL, zal het filter proberen het gerefereerde bestand te kopiëren en, wanneer dit lukt, de relatieve URL van de lokale kopie retourneren (bijvoorbeeld: «IMG/distant/jpg/l_image.jpg»). Mislukt de handeling, dan wordt niets geretourneerd.

De URL van het te kopiëren bestand kan
-  ofwel expliciet vermeld worden:
  [(#VAL{URL_van_remote_bestand}|copie_locale)] ;
-  ofwel van een tabel komen:
  [(#URL_FICHIER_DISTANT|copie_locale)] ;
-  ofwel van een baken in een RSS feed van een gesyndiceerde site komen:
  [(#TAGS|afficher_tags{enclosure}|extraire_attribut{href}|copie_locale)].

Update van de kopie

Het filter accepteert een optioneel attribuut: |copie_locale{mode} dat vier waardes kan hebben:
-  auto (standaardwaarde) :
een lokaal kopie van het bestand wordt geplaatst in map IMG/distant/. Dit wordt slecht eenmalig uitgevoerd. Er vindt dus geen update plaats wanneer het remote bestand wordt aangepast en zijn URL onveranderd blijft.
-  force :
de lokale kopie wordt bij iedere herberekening van de pagina gemaakt. Het kan dus worden aangepast. (Let op: deze functie vraagt extra resources).
-  modif :
de al aanwezige lokale kopie zal pas worden aangepast als de datum van «If-Modified-Since» in de heading van het bronbestand wordt overschreden.
-  test :
het filter test slechts of er al een lokale kopie is en geeft die lokale URL door. Anders wordt niets geretourneerd.

  
  
  

Let op:
Om een afbeeldingsfilter op een remote bestand van een afbeelding toe te passen, moet eerst het filter |copie_locale worden toegepast.

Voorbeeld:
[(#VAL{http://www.spip-contrib.net/IMG/siteon0.png}|copie_locale|image_reduire{100})]

Portfolio

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, français, Nederlands