|env_to_params

 • Apparu en : SPIP 1.9.2

Het filter |env_to_params, toegepast op een object maakt een lijst van doorgegeven parameters.

In een model met lus DOCUMENTS en daarbinnen een HTML-tag <object>, kan het filter worden toegepast op een baken ENV: [(#ENV*|env_to_params)]. Het maakt een lijst van aan het model doorgegeven parameters (<emb54|center|autoplay=true|loop=false>) en maakt voor elke parameter een HTML-tag <param value="..." name="..." />.

Voorbeeld:
De eenvoudige aanroep van het model <video386> levert standaard:

<param value="IMG/mov/mon_film.mov" name="movie"/>
<param value="IMG/mov/mon_film.mov" name="src"/>
<param value="386" name="id_video"/>
<param value="" name="class"/>


Een aanroep met meerdere argumenten

<video386
   |center
   |border=6
   |autostart=false
   |autoload=false
   |loop=3
   |controls=true>

resulteert in:

<param value="IMG/mov/mon_film.mov" name="movie"/>
<param value="IMG/mov/mon_film.mov" name="src"/>
<param value="386" name="id_video"/>
<param value="" name="class"/>
<param value="center" name="center"/>
<param value="6" name="border"/>
<param value="false" name="autostart"/>
<param value="false" name="autoload"/>
<param value="3" name="loop"/>
<param value="true" name="controls"/>

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands