|alterner

  • Apparu en : SPIP 1.8.2

Het filter |alterner{a, b, c, ...} past op een numeriek baken (meestal #COMPTEUR_BOUCLE) binnen een lus op toerbeurt een volgend argument toe.

Zo zal bijvoorbeeld [(#COMPTEUR_BOUCLE|alterner{white, yellow})] eerst «white», vervolgens «yellow», daarna weer «white» en «yellow» aangeven. Zo kun je een lijst van artikelen van een wisselende kleur voorzien:

<B_art>
<ul>
<BOUCLE_art(ARTICLES) {par titre}>
<li style="background: [(#COMPTEUR_BOUCLE|alterner{white, yellow})];">#TITRE</li>
</BOUCLE_art>
</ul>
</B_art>

Het filter is niet binair: je kunt er meerdere waardes aan toevoegen, bijvoorbeeld:

<BOUCLE_art(ARTICLES) {par titre}>
[(#COMPTEUR_BOUCLE|alterner{<p style="color:red;">, '', '', '', <p style="color:green;">, '', '', ''})]
#TITRE<br>
[(#COMPTEUR_BOUCLE|alterner{'', '', '', </p>})]
</BOUCLE_art>
[(#TOTAL_BOUCLE|modulo{4}|=={0}|non)</p>]
</B_art>

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands