|image_renforcement

Met het filter |image_renforcement kan de scherpte van een afbeelding worden versterkt.

Syntax

Als parameter kan een waarde tussen 0 en 1 worden meegegeven, overeenkomend met de gewenste mate van verscherping. De standaardwaarde is 0.5.

  1. [(#FICHIER|image_renforcement{0.33})]

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van het resultaat bij verschillende waardes. (|image_renforcement{0} is slechts als voorbeeld opgenomen; dit toont de oorspronkelijke afbeelding zonder verscherping).

Verscherping Resultaat
0
|image_renforcement{0}
0.5
|image_renforcement{0.5}
1
|image_renforcement{1}

Foto door Laurent BĂ©langer (Persoonlijk werk) CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: français, Nederlands