|ou

  • Apparu en : SPIP 2.0

Het filter |ou [1] geeft de mogelijkheid de aanwezigheid van één van twee elementen te verifiëren.

Voorbeelden :
[(#CHAPO|ou{#PS}) Er is of een chapo, of een post-scriptum, of beide ]
[(#CHAPO|ou{#PS}|non) Er is geen chapo alleen, geen post-scriptum alleen, en ook beide niet ]

   
   
   
   

Zie ook de filters |et en |xou.

Voetnoot

[1maar |or mag ook

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands