|choixsiegal

Het filter |choixsiegal{waarde, zoja, zonee} geeft "zoja" weer als de waarde van het baken overeenkomt met "waarde" en toont "zonee" wanneer dat niet het geval is.

Voorbeeld:

toont het woord "BELANGRIJK" als ID_ARTICLE gelijk is aan "10" en anders toon het niets.

Auteur Hanjo Publié le :

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands