|choixsiegal

  • Apparu en : SPIP 1.8

Het filter |choixsiegal{waarde, zoja, zonee} geeft "zoja" weer als de waarde van het baken overeenkomt met "waarde" en toont "zonee" wanneer dat niet het geval is.

Voorbeeld:

<BOUCLE_blog(ARTICLES) {par date} {inverse} {"<br>"}>
[<hr><h1>(#ID_ARTICLE|choixsiegal{10, "BELANGRIJK", ""})</h1>]
#TITRE ...
</BOUCLE_blog>

toont het woord "BELANGRIJK" als ID_ARTICLE gelijk is aan "10" en anders toon het niets.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 28/06/23

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands