|direction_css

  • Apparu en : SPIP 1.9

Het filter |direction_css, toegepast op een stylesheet, vervangt alle aanduidingen left door right en right door left [1].

In functie van de omgevingstaal kan dit filter dus de regels in een stylesheet "spiegelen".Je kunt die richting forceren door aan het filter de gewenste richting mee te geven: |direction_css{rtl} of |direction_css{ltr}.

Het filter zal eerst zoeken naar een bestaand gespiegeld bestand. Vindt het dit niet, dan wordt er een gemaakt in de map local/cache-css/.

Bevat de stylesheets andere stylesheets binnen dezelfde host (via een @import url in het bestand), dan zal het filter ook op die bestanden betrekking hebben.

Voetnoot

[1Let op: het filter pas geen regels aan van het verkorte type: #div { margin: 10px 15px 10px 50px; }; je zult dus in de oorspronkelijke stylesheets gebruik moeten maken van de uitgebreide schrijfwijze: #div { margin-top: 10px; margin-left: 15px; margin-bottom: 10px; margin-right: 50px; }.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands