[ar] [ast] [bg] [br] [ca] [co] [cpf] [cs] [da] [de] [en] [eo] [es] [eu] [fa] [fon] [fr] [gl] [id] [it] [ja] [lb] [nl] [oc] [pl] [pt] [ro] [ru] [sk] [sv] [tr] [uk] [vi] [zh] Espace de traduction

Download

|direction_css

Februari 2016

Alle versies van dit artikel:


Het filter |direction_css, toegepast op een stylesheet, vervangt alle aanduidingen left door right en right door left [1].

In functie van de omgevingstaal kan dit filter dus de regels in een stylesheet "spiegelen".Je kunt die richting forceren door aan het filter de gewenste richting mee te geven: |direction_css{rtl} of |direction_css{ltr}.

Het filter zal eerst zoeken naar een bestaand gespiegeld bestand. Vindt het dit niet, dan wordt er een gemaakt in de map local/cache-css/.

Bevat de stylesheets andere stylesheets binnen dezelfde host (via een @import url in het bestand), dan zal het filter ook op die bestanden betrekking hebben.

Opmerkingen

[1Let op: het filter pas geen regels aan van het verkorte type: #div { margin: 10px 15px 10px 50px; }; je zult dus in de oorspronkelijke stylesheets gebruik moeten maken van de uitgebreide schrijfwijze: #div { margin-top: 10px; margin-left: 15px; margin-bottom: 10px; margin-right: 50px; }.


Het skelet van deze bladzijde bekijken Site gebouwd met SPIP | Vertaalruimte | Privé-gedeelte