|wrap

Met het filter |wrap{<tag>} kan een HTML-tag om de inhoud van het resultaat van het baken worden geplaatst.

Bijvoorbeeld:

-  1
   [(#BAKEN|wrap{<b>})]
wordt:
   <b>bla bla</b>

-  2
   [(#TITRE|wrap{#TOTAL_BOUCLE|=={1}|?{<h1>, <h2>}})]
wordt indien de lus slechts één resultaat geeft:
   <h1>Le titre</h1>
maar wanneer er meerdere resultaten zijn, wordt het:
   <h2>Le titre</h2><h2>Autre titre</h2>

Je kunt ook een serie tags (met hun parameters) als parameter opgeven. SPIP zal ervoor zorgen dat ze op de juiste (dus omgekeerde) volgorde aan het eind worden afgesloten.

Voorbeeld: [(#BALISE|wrap{<div><span class="abc"><b>})]
wordt dus:
<div><span class="truc"><b>bla bla</b></span></div>

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: français, Nederlands