|date_relativecourt

Het filter |date_relativecourt wordt toegepast op een baken #DATE... een geeft informatie terug die gerelateerd is aan de datum in de context. Is het verschil groter dan één dag, dan wordt het filter |date_relative toegepast

[(#DATUM|date_relativecourt)]

zal wanneer het verschil kleiner is dan één dag retourneren:
gisteren, vandaag of morgen.

  • Let op: De exacte weergave hangt af van de taalinstelling.

Het filter kan een beperking worden opgelegd, waardoor niets zal worden weergegeven wanneer een limiet wordt overschreden.

[(#DATUM|date_relativecourt{43200})]

zal niets retourneren wanneer het verschil meer bedraagt dan 43.200 seconden (ofwel 12 uur).

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: