Tekstfilters

Deze tabel geeft een overzicht van de filters die de weergave aanpassen van bakens die tekst in HTML formaat produceren, wat ze doen en wanneer ze kunnen worden gebruikt.

De tekstfilters
Filter Effect en toepassing Zonder filter/met dit filter
textebrut Vervangt <p>, <br /> en dubbele regelteruglopen door een enkele regelterugloop; een niet-afbrekende spatie en dubbele spaties door een enkele gewone spatie.
Te gebruiken om tekst in <meta> tags en anders HTML tags te plaatsen.
<p>Shakespeare:</p><p>geboren in Stratford-sur-Avon</p>
Shakespeare:
geboren in Stratford-sur-Avon
texte_backend Tekstformaat voor RSS Feeds.
Specifiek bedoeld voor het gebruik in de backend skeletten (voor RSS feeds).
<p><strong>Dit</strong> is wéér gebeurd</p>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Dit&lt;/strong&gt; is w&#233;&#233;r gebeurd&lt;/p&gt;
attribut_html Formatteert de tekst voor HTML attributen.
Sprcifiek voor attributen als <title>, <alt>...
2 is "méér" dan 1
2 is &quot;m&#233;&#233;r&quot; dan 1
texte_script Formatteert de teksts voor PHP en JS scripts.
Voegt een escape toe aan aanhalingstekens
SPIP, Système de publication pour l'internet
SPIP, Système de publication pour l\'internet
safehtml Voegt escape toe aan PHP en JS code
Te gebruiken om van buiten komende tekst te beveiligen (forums, syndicatie,...)
<script type="text/javascript"> ... </script>
<code class="echappe-js"><script type="text/javascript">...</script></ code>
supprimer_tags Verwijdert alle HTML tags, maar behoudt de inhoud ervan.
Je verkrijgt de «ruwe» tekst
<p><strong>Shakespeare</strong> werd geboren in <em>Stratford-sur-Avon</em></p>
Shakespeare werd geboren in Stratford-sur-Avon
charset2unicode Omzetten in unicode .
L’intérêt de ce filtre est qu’il n’impacte pas les balises html.
2 is "méér" dan 1
2 is "m&#233;&#233;r" dan 1
echapper_tags Zet de visgraathaken van <...> tags om in HTML.
Nuttig voor tekst tussen <pre> tags.
<p><strong>Dit</strong> is gebeurd</p>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Dit&lt;/strong&gt; is gebeurd&lt;/p&gt;
PtoBR Zet een paragraaf <p> om in een regelterugloop
Past de pagina-indeling aan.
<p><strong>Shakespeare:</strong></p><p style="color:navy;">geboren in Stratford-sur-Avon </p>
<strong>Shakespeare:</strong><br />geboren in Stratford-sur-Avon
lignes_longues Voegt een cesure in bij «te lange» woorden. http://www.spip.net/spip.php?page=recherche&recherche=lignes_longues
http://www.spip.net
/spip.
php?page=recherche
&recherche=lignes_longues
liens_absolus Zet alle links (<a href=..., <link href:..., <img src=... en <script src=...) om in absolute links (een volledige URL).
In het bijzonder te gebruiken in de skeletten voor RSS feeds.
<img src="IMG/arton01.jpg">
<img src="http://lesite.com/IMG/arton01.jpg">
liens_ouvrants Zet SPIP links die beginnen met http om, zodat ze een nieuw venster of een nieuwe tab openen. <a href="http://www.spip.net/page.html">
<a href="http://www.spip.net/page.html" target="_blank">

Portfolio

Bekijk ook de volledige lijst van filters: De filters van SPIP,
en denk ook aan de functies op PHP tekenreeksen :
( lcfirst, ucfirst, ucwords, strtolower, strtoupper: beheer van hoofdletters en kleine letters )
( html_entity_decode, htmlentities, htmlspecialschars, htmlspecialchars_decode, enz.)

Auteur chankalan, Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 14/02/17

Vertalingen: English, français, Nederlands