|echapper_tags

  • Apparu en : SPIP 1.4

Het filter |echapper_tags past een escape toe op alle HTML-tags (<...>) van de inhoud waarop het wordt toegepast, maar laat de inhoud van die tags ongemoeid.

Bijvoorbeeld: als een #DESCRIPTIF deze inhoud heeft: <p><strong>William Shakespeare</strong> werd geboren in Stratford-on-Avon, <span class='spip_document_164 spip_documents spip_documents_center' ><img src='IMG/png/huis-2.png' width="68" height="43" alt="" /></span> in het...</p> zal het filter hetvolgende retourneren:

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;William Shakespeare&lt;/strong&gt; werd geboren in à Stratford-on-Avon, &lt;span class='spip_document_164 spip_documents spip_documents_center' &gt;&lt;img src='IMG/png/huis-2.png' width=&quot;68&quot; height=&quot;43&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/span&gt; in het dorp...&lt;/p&gt;

Zie ook |supprimer_tags

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: français, Nederlands