|liens_absolus

  • Apparu en : SPIP 1.8.2

Het filter |liens_absolus kan worden toegepast op een tekstbaken (#TEXTE, #DESCRIPTIF, enz.) en zet alle in die tekst opgenomen links (<a href=..., <link href:..., <img src=... en <script src=...) om in absolute links (de volledige URL).

Voorbeeld:
<img src="local/cache-vignettes/L500xH333/mooie_foto.jpg"..
wordt omgezet in
<img src="http://de_site.nl/local/cache-vignettes/L500xH333/mooie_foto.jpg"...

en:
<a href="spip.php?page=article&amp;id_article=25"...
wordt:
<a href="http://de_site.nl/spip.php?page=article&amp;id_article=25"...

-  Dit filter is in het bijzonder nuttig in skeletten van RSS-feeds of van nieuwsbrieven.


Lees ook over de filters |url_absolue en |abs_url.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands