|traduire_nom_langue

Het filter |traduire_nom_langue wordt toegepast op het baken #LANG en geeft de naam van de taal weer.

Opmerking: De vertaling gebeurt volgens de regels van die taal.

Dus « fr » wordt « français » in kleine letters, maar « es » wordt « Español » met een hoofdletter.

Auteur Hanjo Publié le :

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands