|liens_ouvrants

  • Apparu en : SPIP 1.4

Het filter |liens_ouvrants, toegepast op een tekstbaken transformeert de SPIP-links naar een externe site in een link die opent in een nieuw venster of een nieuwe tab, wat overeen komt met «target="_blank"» in HTML [1].

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands