|foreach

Het filter |foreach gebruikt het model squelettes-dist/modeles/foreach.html om op een representabele wijze de sets sleutel => waarde weer te geven van de tabel waarop het wordt toegepast.

-  Voor #SET{tablo, #ARRAY{0,a,1,b,2,c,3,d}},
[(#GET{tablo}|foreach)] wordt dat:

  • 0=> a
  • 1=> b
  • 2=> c
  • 3=> d

-  Voor &tab[]=aa&tab[]=bb&tab[]=cc&tab[]=dd doorgegeven in een URL
geeft [(#ENV{tab}|foreach)]:

  • 0=> aa
  • 1=> bb
  • 2=> cc
  • 3=> dd

-  Is het baken waarop het filter |foreach wordt toegepast een seriële tabel (zie PHP uitleg), dan moet er het filter |unserialize na toevoeging van een ster aan worden toegevoegd:
bijvoorbeeld: [(#ENV*|unserialize|foreach)].

-  Je kunt ook een ander model aanroepen voor de weergave, bijvoorbeeld: [(#GET{tablo}|foreach{mijn_model})] waar mijn_model.html je aangepaste model is wat je hebt geplaatst in de map squelettes/modeles/.

-  Een voorbeeld is de opsomming van de actieve plugins op je site:

Jouw aangepaste model modeles/lijst_plug.html bevat:
  [<li>(#ENV{valeur}|strtolower)</li>]
en wordt opgeroepen door
  [<ul>(#PLUGIN*|unserialize|foreach{lijst_plug})</ul>]

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 28/07/23

Vertalingen: català, English, français, Nederlands