|filtrer_entites

Een filter |filtrer_entites dat op een baken wordt toegepast, zet alle speciale HTML-tekens om in de tekenset van de site.

Voorbeeld: wanneer de tekenset van de site utf-8 is, zullen tekens als «é» of «é» in de HTML broncode van de pagina worden omgezet in «é».

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, français, Nederlands