|et

  • Apparu en : SPIP 2.0

Het filter |et [1] laat je de aanwezigheid van twee elementen testen.

Voorbeelden:

#
[(#CHAPO|et{#PS}) Er is een chapo en een post-scriptum ]


#
[(#CHAPO|et{#PS}|non) Er bestaan niet zowel een chapo als een post-scriptum ]
   
   
   
   

Lees ook filters |ou en |xou

Voetnoot

[1je mag ook |and schrijven

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands