|date_relative

  • Apparu en : SPIP 1.4

Het filter |date_relative wordt toegepast op een baken #DATE... een geeft informatie terug die gerelateerd is aan de datum in de context.

Voorbeeld: Het is vrijdag 25 september 2009 om 14:20 en een artikel werd gepubliceerd op woensdag 23 september 2009 om 10:20.

[(#DATUM|date_relative)]

zal retourneren:
2 dagen en 4 uur geleden.

Omgekeerd zal een datum in de toekomst als resultaat geven:
Over 2 dagen en 4 uur.

  • Let op: De exacte weergave hangt af van de taalinstelling.

Het filter kan een beperking worden opgelegd, waardoor niets zal worden weergegeven wanneer een limiet wordt overschreden.

[(#DATUM|date_relative{43200})]

zal niets retourneren wanneer het verschil meer bedraagt dan 43.200 seconden (ofwel 12 uur).

Tenslotte kan het filter worden gebruikt om een vergelijking te maken met een tweede datum die als parameter wordt ingevoerd (waarbij eventueel een limiet kan worden aangegeven).

[(#DATUM|date_relative{0,#ANDERE_DATUM})]

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 10/12/17

Vertalingen: català, English, français, Nederlands