[ar] [ast] [bg] [br] [ca] [co] [cpf] [cs] [da] [de] [en] [eo] [es] [eu] [fa] [fon] [fr] [gl] [id] [it] [ja] [lb] [nl] [oc] [pl] [pt] [ro] [ru] [sk] [sv] [tr] [uk] [vi] [zh] Espace de traduction

Download

|balise_img

Februari 2016

Alle versies van dit artikel:


Het filter |balise_img maakt een volledige HTML-tag (<img src="...) van de naam van het bestand waarop het wordt toegepast. Je kunt eventueel een waarde doorgeven voor de attributen alt en class door hun waarden aan het filter toe te voegen:
|balise_img{alt_waarde,class}.

Voorbeeld:
[(#CHEMIN{afbeelding.png}|balise_img{landschapsfoto, spip_doc})]
maakt de tag:
<img src='de_map/afbeelding.png' width='180' height='56" alt='landschapsfoto' class='spip_doc' />.


Het skelet van deze bladzijde bekijken Site gebouwd met SPIP | Vertaalruimte | Privé-gedeelte