|balise_img

  • Apparu en : SPIP 2.1

Het filter |balise_img maakt een volledige HTML-tag (<img src="...) van de naam van het bestand waarop het wordt toegepast. Je kunt eventueel een waarde doorgeven voor de attributen alt en class door hun waarden aan het filter toe te voegen:
|balise_img{alt_waarde,class}.

Voorbeeld:
[(#CHEMIN{afbeelding.png}|balise_img{landschapsfoto, spip_doc})]
maakt de tag:
<img src='de_map/afbeelding.png' width='180' height='56" alt='landschapsfoto' class='spip_doc' />.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, français, Nederlands