|vider_attribut

  • Apparu en : SPIP 1.9

Het filter vider_attribut{attribuut} is een variant van inserer_attribut en maakt het mogelijk om HTML-attributen te verwijderen.

Je kunt er bijvoorbeeld een attribuut mee her-initialiseren vóór je er een nieuwe waarde aan toekent:

[(#LOGO_ARTICLE|vider_attribut{width}|inserer_attribut{style,'width:100px;'})]

Eerst wordt het volledige attribuut width uit een logo verwijderd voordat er een CSS-breedte aan wordt toegewezen via het attribuut style. Dit voorkomt dat eenzelfde sattribuut op twee verschillende manieren wordt toegewezen, éénmaal met width=200 en éénmaal als style width:100px;.

Zie ook: |inserer_attribut, |extraire_attribut

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands