|?

  • Apparu en : SPIP 1.8

Het filter |?{zoja, zonee} is een afgeleide versie van |sinon. Het heeft één of twee parameters:
-  zoja de weer te geven waarde in plaats van het gefilterde element, wanneer dit niet leeg is;
-  zonee is optioneel en is de waarde die moet worden weergegeven als het gefilterde element leeg is.

[(#TEXTE|?{#TEXTE, "-geen tekst-"})] geeft de tekst weer als #TEXTE inhoud heeft, en anders toont het "-geen tekst-".

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands