|non

  • Apparu en : SPIP 2.0

Het filter |non [1] retourneert niets of een spatie.
Het filter doet hetzelfde als |?{'',' '} wat aangeeft dat het optionele deel van het baken niet mag worden weergegeven wanneer het gefilterde baken niets retourneert.

Voorbeelden:
[(#TITRE|strlen|>{30}|non) De titel is kort ]
[(#EMAIL|non) #FORMULAIRE_SAISIE_EMAIL ]

Let wel op:
Omdat het filter is gebaseerd op de PHP test if($var), zal het filter [(#VARIABELE|non)] een « FALSE » (ofwel een spatie) retourneren wanneer #VARIABELE gelijk is aan « 0 » (nul) of « leeg » of niet-gedefinieerd is.

Dus wanneer je in een URL &een_variabele=0 doorgeeft, zal [(#ENV{een_variabele}|non)] het optionele deel van het baken weergeven.
Om een variabele te testen ook als die een waarde « 0 » (nul) heeft gebruik je: [(#ENV{een_variabele}|strlen|non)].

   
   
   
   

Lees ook |oui.

Voetnoot

[1je mag ook |not gebruiken

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands