|heures

  • Apparu en : SPIP 1.2

Het filter |heures toont de uren van het tijdselement van de datum waarop het wordt toegepast.
[(#DATE|heures)]

Het resultaat varieert van 00 tot 24.

Bevat de datum waarop het filter wordt toegepast geen tijdsinformatie ([(#VAL{2009-10-24}|heures)]), dan retourneert het 0 (nul).


Bekijk ook de filters |minutes en |secondes.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands