|appliquer_filtre

  • Apparu en : SPIP 2.1

Met het filter |appliquer_filtre kun je vooraf testen of een bepaald filter wel aanwezig is.

Sommige filters zijn onderdeel van een plugin en alleen wanneer deze plugin geïnstalleerd en geactiveerd is, kan het worden toegepast zonder dat een compilatiefout optreedt. Daarom bestaat vanaf SPIP 2.1 het filter appliquer_filtre:

[(#BAKEN|appliquer_filtre{specifieke_functie})]

Wanneer je ook parameters aan het filter moet toevoegen, doe je dat alsvolgt:
[(#BAKEN|appliquer_filtre{specifieke_functie, param1, param2})] .

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, français, Nederlands