|image_passe_partout

Het filter |image_passe_partout produceert de grootst mogelijke weergave van een afbeelding die binnen een aangegeven kader past. Het filter doet het omgekeerde van image_reduire, wat verkleint.

Wanneer je het filter laat volgen door een image_recadre met dezelfde afmetingen, krijg je vergrote, onvervormde ikonen.

Voorbeeld:

Auteur Hanjo Publié le :

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands