|affdate_jourcourt

Het filter |affdate_jourcourt kan worden toegepast op een datumbaken en toont de naam van de maand en de dag als getal, bijvoorbeeld "19 april". Valt de datum niet in het huidige jaar, dan zal ook het jaartal worden getoond: "1 november 2004".

Het filter |affdate_jourcourt is een variant van het filter |affdate.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands