|lignes_longues

  • Apparu en : SPIP 1.9

Het filter |lignes_longues onderbreekt te lange woorden in een zin waardoor een regelterugloop in dat woord mogelijk wordt. Dit is bijvoorbeeld nuttig bij lange URL’s in een kolom van een tabel.

Bevat een #TEXTE van een artikel bijvoorbeeld:

<a href="http://www.spip.net/spip.php?page=recherche&recherche=lignes_longues">http://www.spip.net/spip.php?page=recherche&recherche=lignes_longues</a>

dan zal

<p style="width:30px;">
[(#TEXTE|lignes_longues{20})]
</p>

weergeven

http://www.spip.net
/spip.
php?page=recherche&
recherche=lignes_longues

Merk op dat de onderbreking de HTML-tag in stand houdt; in het voorbeeld hierboven kan op de hele link geklikt worden.

Standaard knipt het filter af na 70 tekens, maar, zoals in hetvoorbeeld te zien is, kan een parameter met een andere waarde aan het filter worden toegevoegd.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands