|extraire_balise

  • Apparu en : SPIP 1.8.2

Het filter |extraire_balise{naam_tag} haalt de eerste HTML-tag met naam «naam_tag» uit het resultaat van het baken waarop het wordt toegepast.

Voorbeeld:
Je doet syndicatie van een fotoblog die systematisch een kort commentaar verspreidt, gevolgd door een foto. Deze foto is opgenomen als een HTML-baken <img src="... />. Je kunt nu beslissen om uitsluitend de foto weer tegeven, zonder het commentaar: [(#DESCRIPTIF|extraire_balise{img})]

Vanaf dat moment kun je:

  • de URL van de foto weergeven:
    [(#DESCRIPTIF|extraire_balise{img}|extraire_attribut{src})]
  • de breedte van de foto weergeven:
    [(#DESCRIPTIF|extraire_balise{img}|extraire_attribut{width})]
  • een bepaalde styling op de foto toepassen:
    [(#DESCRIPTIF|extraire_balise{img}|inserer_attribut{style, border: double red 4px})]


Maar let wel op:
|extraire_balise kan problemen opleveren bij bepaalde HTML-tags, zoals een <div> binnen een andere <div> (of een <ul> binnen een andere <ul> …).
In dat geval zal |extraire_balise het deel tussen de eerste openende tag en de eerste sluitende tag weergeven.

Voorbeeld:
[(#VAL{<div>ouder (begin)<div>kind a</div><div>kind b</div>ouder (eind)</div>}|extraire_balise{div})]
zal retourneren:
<div>ouder (begin)<div>kind a</div>.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands