|inserer_attribut

  • Apparu en : SPIP 1.8.2

Met het filter |inserer_attribut{attribuut, waarde} kan een door een baken gemaakte HTML worden uitgebreid of aangepast. Het aangegeven attribuut wordt toegevoegd, of aangepast [1].

Bijvoorbeeld:
[(#LOGO_DOCUMENT|inserer_attribut{alt, #TITRE|attribut_html})] past attribuut « alt » aan van de « img » tag die door het baken #LOGO_DOCUMENT wordt aangemaakt en geeft het een waarde die gelijk is aan de titel van het document.

Je kunt zo ook een attribuut leeg maken door een lege waarde door te geven: [(#DESCRIPTIF|inserer_attribut{class, ''})]

Zie ook: |vider_attribut, |extraire_attribut

Voetnoot

[1Het filter wordt toegepast op het eerste attribuut met die naam; en wordt toegevoegd aan de eerste HTML-tag als het attribuut niet wordt gevonden.
dus [(#TEXTE|inserer_attribut{class, perso})] past het eerste attribuut «class» aan dat voorkomt in #TEXTE en uitsluitend deze eerste, maar wanneer het attribuut «class» niet wordt gevonden in #TEXTE, zal een class="perso" worden toegevoegd aan de eerste HTML-tag in #TEXTE (dat is dus meestal aan de eerste <p>).

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands