|mult

  • Apparu en : SPIP 1.9

Het filter |mult{xx} doet een wiskundige vermenigvuldiging.
Het retourneert het resultaat (het product) van de waarde van het baken waaraan het is gekoppeld vermenigvuldigd met xx.

Geeft het baken waaraan het is gekoppeld geen numerieke waarde, dan wordt het resultaat beschouwd als 0 (nul) en geeft het filter dus 0 (nul) als waarde terug: [(#TEXTE|mult{18})] geeft «0».

Je kunt een negatief getal als argument aan het filter meegeven: [(#TOTAL_BOUCLE|mult{-5.2})].

Let op, als xx een getal is met decimalen, moet je gebruik maken van een punt om de eenheden en decimalen te scheiden: [(#TOTAL_BOUCLE|mult{5.2})].


Bekijk de andere wiskundige filters |modulo, |div, |moins en |plus.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands