|couper

  • Apparu en : SPIP 1.4

Het filter |couper snijdt een tekst af na een aangegeven aantal tekens. Het probeert daarbij niet in een woord te snijden en verwijdert de formattering van de tekst. Is de tekst langer dan de aangegeven lengte, dan zal deze worden afgesneden, gevolgd door «(...)».
Het filter snijdt standaard af na 50 tekens, maar zoals gezegd kan je een andere lengte als parameter meegeven, bijvoorbeeld: [(#TEXTE|couper{80})].

Het filter verwijdert alle HTML-tags of andere formattering uit de tekst: ze bevat geen links meer, geen vette tekst, geen kaders, enz. Het is dus een ruwe tekst.

De tekenreeks die aangeeft dat er meer tekst is, kan worden aangepast met een tweede parameter:
[(#TEXTE|couper{80, '...'})]
[(#TEXTE|couper{80, '&nbsp;<img src="erismeer.png" alt="">'})]

Het aantal weergegeven tekens is nooit exact gelijk aan de gevraagde lengte, omdat niet in woorden gesneden wordt.


Lees ook over het baken #INTRODUCTION.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands