|>={a}

  • Apparu en : SPIP 1.8

Het filter |>={waarde} retourneert «TRUE» als het resultaat van het baken waarop het wordt toegepast groter of gelijk is aan «waarde».

{waarde} mag een getal zijn [1] (5, 18.2, 84, ...), of alfanumeriek [2] (abc, een woord, ,...)

Bijvoorbeeld:
[(#TOTAL_BOUCLE) [(#TOTAL_BOUCLE|>={2}|?{'artikelen', 'artikel'})] in deze rubriek.].


Bekijk ook filter |<={a}

Voetnoot

[1bij een decimaal getal gebruik je een punt als scheidingsteken

[2waarbij rekening wordt gehouden met hoofdletters en kleine letters

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands