|affdate

Het filter |affdate kan worden toegepast op een datumbaken en toont de datum in een tekstvorm, bijvoorbeeld "13 januari 2001".

Je kunt er ook een parameter aan toevoegen voor het weergaveformaat, dat moet overeenkomen met een formaat van SPIP (zoals «'saison'», enz.) of een PHP-formaat van de date-functie («'Y-m-d'»).

Bijvoorbeeld:
-  [(#DATE|affdate{'Y-m'})] toont de numerieke waardes van het jaar en de maand gescheiden door een streepje,
-  de schrijfwijze [(#DATE|affdate{'saison'})] is volkomen identiek aan: [(#DATE|saison)] en geeft één van de vier seizoenen weer.

Er bestaan varianten van affdate die een shortcut bieden: |affdate_court, |affdate_jourcourt en |affdate_mois_annee.

Enkele voorbeelden

In onderstaande tabel gaan we ervan uit dat het 8 juli 2016 is en 10 minuten geleden, om 12:30:00 werd een tijdstip vastgelegd. De tweede datum is bijna een jaar eerder: 7 juni 2015.

Naam filter Opmerking Voorbeeld
affdate toont de datum in tekstformaat 8 juli 2016
affdate_jourcourt toont het getal van de dag en de naam van de maand (wanneer de datum in het huidige jaar valt) 8 juli
valt de datum niet in het huidige jaar, dan wordt het jaartal toegevoegd 7 juni 2015
affdate_court toont het getal van de dag en de naam van de maand (wanneer de datum in het huidige jaar valt) 8 juli
valt de datum niet in het huidige jaar, dan wordt het jaartal toegevoegd, maar de dag verwijderd juni 2015
affdate_mois_annee toont uitsluitend de maand en het jaartal juli 2016
jour toont de dag 8
mois toont de maand (als getal) 7
annee toont het jaartal 2016
heures toont de uren 12
minutes toont de minuten 30
secondes toont de secondes 0
nom_jour toont de naam van de dag van de week vrijdag
nom_mois toont de naam van de maand juli
saison toont de naam van het seizoen zomer
date_interface toont de verstreken tijd 10 minuten geleden
Y-m-d toont de datum in het aangegeven PHP-formaat [1] 2016-07-08
Y-m-01 past de datum aan naar de eerste van die maand 2016-07-01

SPIP heeft alle datumformaten als taalstrings in de taalbestanden opgeslagen. Afhankelijk van de gekozen taal, zal de weergave dus verschillen. Zo kan de dag (8) in een Engelse omgeving als 8th worden weergegeven en "zomer" wordt "Summer"...

Voetnoot

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 09/07/16

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands