|ancre_url

  • Apparu en : SPIP 1.9.2

Het filter |ancre_url{naam_anker} voegt een anker toe aan de URL waarop het wordt toegepast (of het past een al aanwezig anker aan).

Voorbeeld: [(#URL_ARTICLE|ancre_url{de_paragraaf})] voegt aan de URL de suffix #de_paragraaf toe.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands