|taille_en_octets

  • Apparu en : SPIP 1.4

Het filter |taille_en_octets zet een aantal bytes (25678906) om in een meer expliciete omschrijving (« 24.4 MB »).

Voorbeeld in een lus DOCUMENTS:

#TITRE - #TYPE_DOCUMENT[  - (#TAILLE|taille_en_octets)])

geeft weer «Mijn document - JPEG - 82.6 KB».

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands