|jour

  • Apparu en : SPIP 1.0.4

Het filter |jour toont de numerieke dag van de datum waarop het wordt toegepast.
[(#DATE|jour)]

De weergave varieert van 1 tot 31.


Bekijk ook de filters |mois en |annee.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 22/06/16

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands