|charset2unicode

Het filter |charset2unicode dat wordt toegepast op een tekstbaken vormt de reeks om in unicode .

Bijvoorbeeld: wanneer het baken #DESCRIPTIF normaal het volgende weergeeft:

2 is "méér" dan 1

en je gebruikt:

[(#DESCRIPTIF|charset2unicode)]

zal de volgende HTLM worden gegenereerd:

2 is "méér" dan 1

De HTML-tags worden door dit filter ontzien.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 29/04/23

Vertalingen: English, français, Nederlands