|extraire_date

  • Apparu en : SPIP 1.4

Het filter |extraire_date onttrekt een datum uit elk baken dat een datum bevat in het formaat JJJJ-MM of JJJJ-MM-DD. Wanneer het baken meerdere datums bevat, zal het filter uitsluitend de eerste datum retourneren.

Een voorbeeld:
in een #DESCRIPTIF staat

«Vanaf 2012-03 werd meermalen over dit onderwerp gesproken.»

Met [(#DESCRIPTIF|extraire_date)] zal SPIP «2012-03-01» weergeven. Het filter vervolledigt de datum naar een formaat JJJJ-MM-DD door toevoeging van «01».

Let op: Wanneer het baken #DESCRIPTIF een datum bevat in het formaat JJJJ-MM-DD, zoals in

«De discussie van 2012-03-25 heeft veel stof doen opwaaien»

, zal het filter «25» vervangen door «01» en als datum «2012-03-01» weergeven.

Toepassing: Wanneer je bijvoorbeeld een serie rubrieken een titel in het formaat JJJJ-MM Rest titel heeft om een chronologische sortering mogelijk te maken, dan kun je met dit filter en andere datumfilters aangeven hoeveel maanden het geleden is.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, français, Nederlands