|saison_annee

Het filter |saison_annee, toegepast op een datumbaken met een geldige datum, geeft het jaartal en het seizoen weer waartoe die datum behoort. De weergave is gekoppeld aan de huidige taalcontext.

Voorbeeld: bij een artikel dat werd gepubliceerd op 22-01-2015 geeft
[(#DATE|saison_annee)] als resultaat «winter 2015».

De seizoenen zijn alsvolgt ingedeeld:

  • van 21-03 tot 20-06 : lente
  • van 21-06 tot 20-09 : zomer
  • van 21-09 tot 20-12 : herfst
  • van 21-12 tot 20-03 : winter

En zit je toevallig op het zuidelijk halfrond, dan geef je dat aan met: [(#DATE|saison_annee{sud})]


Bekijk ook de filters |nom_jour, |nom_mois en |saison.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: