|xou

  • Apparu en : SPIP 2.0

Het filter |xou [1] test of één enkel element van twee elementen bestaat.

Voorbeelden:
[(#CHAPO|xou{#PS}) Er is ofwel een chapo, ofwel een post-scriptum, maar niet beide ]
[(#CHAPO|xou{#PS}|non) Ze bestaat beide niet of er is wel een chapo samen met een post-scriptum]

   
   
   
   

Zie ook de filters |et en |ou

Voetnoot

[1je mag ook |xor schrijven

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands