|table_valeur

  • Apparu en : SPIP 1.9

Het filter |table_valeur wordt toegepast op een baken met een tabel en geeft de waarde behorend bij een aangegeven sleutelwaarde terug.

Lees het baken #ARRAY voor een uitgebreide uitleg van tabellen.

Voorbeeld:

#SET{mijn_tabel,#ARRAY{0,roood,1,blauw,2,groen}}

[(#GET{mijn_tabel}|table_valeur{2})]

zal als resultaat geven groen.

Een optionele parameter geeft een standaardwaarde in het geval dat de sleutelwaarde niet wordt gevonden.

[(#GET{mijn_tabel}|table_valeur{3,zwart})] geeft als resultaat zwart omdat de sleutelwaarde 3 niet bestaat.

|table_valeur werkt ook met lineaire tabellen, zoals de tabellen die met de bakens #ENV en #CONFIG worden teruggegeven (hoewel deze bakens hun eigen syntax hebben om de gegevens te benaderen).

De bovenstaande tabel als seriële tabel [1] geeft:

a:3:{i:0;s:4:"rood";i:1;s:5:"blauw";i:2;s:5:"groen";}

[(#GET{mijn_tabel}|table_valeur{2})] geeft nog altijd groen.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands