|sinon_interdire_acces

Met het filter |sinon_interdire_acces kun je doorverwijzen naar een foutpagina als het resultaat waarop het werd toegepast false is (typisch een weigering van toestemming).

De volgende code zal naar de standaard foutpagina doorverwijzen (403 in het privé gedeelte en 404 in het publieke deel) als de bezoeker geen webmaster is.

[(#AUTORISER{webmestre}|sinon_interdire_acces)]

Dit soort test wordt vaak toegepast op het baken #AUTORISER [1] en kan overal in het skelet worden opgenomen, zelfs in een insluiting (INCLURE).

In plaats van de standaard foutpagina kan ook in de eerste parameter een URL en in de tweede de foutcode worden opgenomen.

Het volgende voorbeeld controleert de toestemming "ecrire", die test of de bezoeker toegang mag krijgen tot het privé gedeelte van SPIP, dus minimaal redacteur of administrateur (beheerder). Niet, dan wordt naar de inlogpagina doorverwezen.

[(#AUTORISER{ecrire}|sinon_interdire_acces{#URL_PAGE{login}, 401})]

Voetnoot

[1Zie #AUTORISER en de bijbehorende API.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, français, Nederlands