|couleur_*

  • Apparu en : SPIP 1.9

Met het filter |couleur_* worden meerdere varianten bedoeld.

Raadpleeg het artikel «Automatische kleuren» van deze documentatie.

|couleur_extraire

Het filter |couleur_extraire toegepast op een afbeeldingsbaken (logo, afbeelding, typografie...) geeft de hexadecimale RGB-waarde van een in de afbeelding aanwezige kleur.

Werking:

Het filter verkleint de originele afbeelding eerst tot een vierkant van 20x20 pixels, waardoor de verkleining een werkelijke representatie van de in de afbeelding aanwezige kleuren vormt (het voorkomt dat we op één geïsoleerde pixel stuiten).

Dan retourneert het de kleurwaarde van de pixel die net boven het midden van de afbeelding ligt (standaard-coördinaten 10, 6).

Je kunt een specifieke pixel selecteren door aan het filter te melden waar het de waarde moet kiezen. Hiervoor geef je deze coördinaten door als argumenten: |couleur_extraire{x, y} waarbij «x,y» zich tussen 0,0 (linksboven) en 20,20 (rechtsonder) moeten bevinden.

Voorbeeld:

Uitgaande van het onderstaande origineel:

maakt het filter een verkleining:

die we hier vergroten:

vervolgens wordt de aangegeven pixel geselecteerd
(hieronder respectievelijk: «0, 0» ; «10, 6» ; «10, 10» ; «20, 20»):

Het filter zal de waarde retourneren.

In het voorbeeld:
554839 voor |couleur_extraire{0, 0} ;
aa8454 voor |couleur_extraire (standaardwaarde) ;
995c2c voor |couleur_extraire{10, 10} ;
544738 voor |couleur_extraire{20, 20}.

Let op: Wil je deze kleur weer toepassen, bijvoorbeeld in een stylesheet, dan zul je hem vooraf moeten laten gaan door een #.

|couleur_eclaircir  en  |couleur_foncer

Gerelateerd aan het filter |couleur_extraire laten de filters |couleur_eclaircir of |couleur_foncer je toe een eenkleurige weergave te realiseren.

Vanuit de kleur die aan de afbeelding onttrokken werd (neem bijvoorbeeld het logo van een rubriek):

zullen de volgende codes:

[(#LOGO_RUBRIQUE|couleur_extraire)]
[(#LOGO_RUBRIQUE|couleur_extraire|couleur_eclaircir)]
[(#LOGO_RUBRIQUE|couleur_extraire|couleur_foncer)]

retourneren:

Palette

Portfolio

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands