|<{a}

  • Apparu en : SPIP 1.8

Het filter |<{waarde} retourneert «TRUE» als het resultaat van het baken waarop het wordt toegepast kleiner is dan «waarde».

{waarde} mag een getal zijn [1] (5, 18.2, 84, ...), of alfanumeriek [2] (abc, een woord, ,...)

Bijvoorbeeld:
[Je vindt (#TOTAL_BOUCLE) [(#TOTAL_BOUCLE|<{2}|?{'artikel', 'artikelen'})] in deze rubriek.].


Bekijk ook de filters |>{a} |<={a} |>={a} |!={a} |=={a}.

Voetnoot

[1bij een decimaal getal gebruik je een punt als scheidingsteken

[2waarbij rekening wordt gehouden met hoofdletters en kleine letters

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands