|heures_minutes

  • Apparu en : SPIP 1.2

Met het filter |heures_minutes kan het tijdstip uit een datum worden getoond.

[(#DATE|heures_minutes)]

Het geretourneerde tijdstip ligt tussen 00:00 en 23:59 [1].

Dus de code [(#VAL{2009-10-24 15:24:13}|heures_minutes)] zal 15:24 weergeven.


Zie ook filters |heures, |minutes en |secondes.

Voetnoot

[1De exacte weergave is afhankelijk van de gebruikte taal

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 03/01/23

Vertalingen: English, français, Nederlands