|singulier_ou_pluriel

  • Apparu en : SPIP 2.0

Met het filter |singulier_ou_pluriel (wat "enkelvoud of meervoud" betekent) kan je de weergave laten afhangen van een van de numerieke waarde die wordt geretourneer door de lus waaraan het filter is gekoppeld.

In de meeste gevallen wordt het filter |singulier_ou_pluriel gebruikt om een bepaalde tekenreeks (enkelvoudsvorm of meervoudsvorm) uit een taalbestand te kiezen, afhankelijk van de door het baken geretourneerde numerieke waarde.

Bijvoorbeeld

In ons bestand local_xx.php declareren we:

'lus_een'   => 'Er is één resultaat.',
'lus_meer' => 'Er zijn @nb@ resultaten.'

Nu schrijven we de lus:

<BOUCLE_a(ARTICLES) {criteria...}>
  ...
</BOUCLE_a>
[(#TOTAL_BOUCLE|singulier_ou_pluriel{local:lus_een, local:lus_meer})]
</B_a>

-  Resulteert de lus in één artikel dan wordt weergegeven:

Er is één resultaat.

-  Worden er bijvoorbeeld 36 gevonden, dan wordt weergegeven:

Er zijn 36 resultaten.

Opmerking: Wordt geen enkel artikel gevonden, dan geeft de lus geen resultaat en zou niets weergegeven worden, tenzij we gebruik maken van het filter |sinon.

Let op :
Dit filter verwacht expliciet items uit een taalbestand als argument. Je mag dus geen taalbakens meesturen:
|singulier_ou_pluriel{local:lus_een, local:lus_meer}
is de juiste schrijfwijze;
|singulier_ou_pluriel{<:local:lus_een:>, <:local:lus_meer:>}
(die je normaal voor een item uit een taalbestand gebruikt) is in dit geval een foute schrijfwijze.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, français, Nederlands