|moins

  • Apparu en : SPIP 1.9

Het filter |moins{xx} voert een wiskundige aftrekking uit.
Het geeft het resultaat (het verschil) van de waarde van het baken waaraan het is gekoppeld min xx.

Geeft het baken waaraan het is gekoppeld geen numerieke waarde, dan wordt het resultaat beschouwd als 0 (nul) en geeft het filter dus zijn omgekeerde argument als waarde terug: [(#TEXTE|moins{18})] geeft «-18».

Je kunt een negatief getal als argument aan het filter meegeven: [(#TOTAL_BOUCLE|moins{-5.2})] maar het is beter om in dat geval het filter |plus te gebruiken.

Let op, als xx een getal is met decimalen, moet je gebruik maken van een punt om de eenheden en decimalen te scheiden: [(#TOTAL_BOUCLE|moins{5.2})].


Bekijk de andere wiskundige filters |modulo, |mult, |div en |plus.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands