|nom_jour

Het filter |nom_jour, toegepast op een baken dat een geldige datum retourneert, toont de dag van de week in de taal van de context.

Voorbeeld: bij een artikel dat werd gepubliceerd op 15-12-2015, geeft
[(#DATE|nom_jour)] als resultaat «dinsdag».

Aan het filter kan een attribuut («abbr» of «initiale») worden toegevoegd voor een verkorte weergave:
[(#VAL{2015-12-15}|nom_jour{abbr})] toont «din.»
[(#VAL{2015-12-15}|nom_jour{initiale})] toont «di.»


Bekijk ook de filters |nom_mois en |saison.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands