|is_null

Het filter |is_null maakt een onderscheid mogelijk tussen een lege en een niet-bestaande variabele. Het wordt dan ook vaak gebruikt in combinatie met het baken #ENV{blabla} Waar het dus het bestaan van de variabele "blabla" in de context van een skelet controleert.

[(#ENV{blabla}|is_null)]

Deze code geeft "1" als de variabele "blabla" nul (niet-bestaand) is of niets wanneer ze niet nul is (en dus bestaat).

Dit filter kan niet worden toegepast op met #SET gedeclareerde variabelen, omdat hun waarde niet in de context staat, maar alleen binnen het skelet.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, français, Nederlands