|in_any

Met het filter |in_any test je de aanwezigheid van een waarde in een tabel. Het filter functioneert zoals de PHP-functie in_array met 2 verschillen:
-  Is het 2e argument dat aan de functie wordt doorgegeven (het eerste argument van het filter) geen tabel, dan geeft in_array een foutmelding, maar in_any doet dat niet;
-  Is er een 3e argument, dan wordt deze waarde geretourneerd wanneer het 2e argument geen tabel is.

Voorbeelden:

Auteur Hanjo Publié le :