|in_any

Toepassing: [(#BAKEN|in_any{tab,def})]

Het filter |in_any test de aanwezigheid van een bepaalde waarde in een tabel met waardes. De werking komt dus overeen met de pp functie in_array, maar kent twee verschillen:

  • Wanneer het eerste argument tab dat aan filter |in_any wordt doorgegeven geen tabel is, zal in_array een fout melden, terwijl in_any dat niet doet. In dat geval zal in_any het argument proberen om te zetten in een tabel door het te de-serialiseren.
  • Wanneer een 2de argument def aan het filter wordt doorgegeven, wordt deze waarde geretourneerd wanneer tab geen tabel is.

Voorbeelden:

[in_array geeft een fout (#VAL{10}|in_array{geentabel}) ] 
[in_any geeft geen fout en retourneert: '(#VAL{10}|in_any{geentabel,geen tabel})'] 

<!-- uitsluitend zinvol wanneer het geen constanten betreft: -->
[(#GET{leeftijd}|in_any{#ENV{mogelijke_leeftijden}}|oui) Welkom]

Zie ook: het filter |find heeft dezelfde werking, maar met omgekeerde argumenten.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 21/03/23

Vertalingen: English, français, Nederlands